Psykofarmakologi

INFOFARM

sidan under redigering

gunnar.bergendahl@comhem.se

" Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar. "

 

Psykofarmakologi 2012.

För studerande.

Version 1,02.

 

Ataraktika, Sedativa och Hypnotika

Antipsykotika fd Neuroleptika

Litium

Antidepressiva

Övriga preparat i psykiatrisk- eller missbrukarvård

 

Detta kompendium är den åttonde upplagan av ”Basalt om psykofarmaka”, ”Psykofarma¬kologiska grunder” samt Psykofarmakologi –02, -04, -05, -07 och -10. Sedan förra upplagan har några preparat avregistrerats, något preparat har tillkommit. Vidare har texter uppdaterats. Råden vid preparatval har förtydligats. Det är främst avsett som ett komplement till föreläsningar i psykofarmakologi för sjuk- och mentalskötare, ST- och AT läkare samt för receptarier och apotekstekniker.

 

Kompendiet är kurslitteratur vid vårdhögskolor och har sålts i cirka tolv tusen femhundra exemplar genom åren. Jag har dyslexi och om detta märks så ber jag om överseende.

 

I kompendiet har några neurofysiologiska skeenden förenklats för att öka förståelsen. De kliniska modellerna är förenklade och anpassade till ”rutinbehandling för medelpatient”. Med tanke på detta skulle det vara värdefullt med klinisk feed back inför nästa upplaga. Indikationer, biverkningar samt vissa kataloguppgifter kommer i huvudsak via www.mpa.se och www.fass.se . Eftersom troligen mindre än 10 % biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket vill jag påpeka vikten av denna rapportering för att få en korrekt biverkningsbild.

 

Om kompendiet används för självstudier bör du inte läsa kompendiet i kronologisk ordning utan börja med texten till figuren i inledningen av kapitlet Antidepressiva på sidan 25 för att därefter börja från början.

 

Jag tackar de sju personer inom apoteksväsendet, Apoteket, Apoteksbolaget samt Apoteksverksamheten SLL, som vardera köpt ett kompendium, motsvarande 0,06 % av upplagan. Till representanter för läkemedelsindustri vill jag påminna om att kompendiet inte är skrivet av Er copyrighter på Er reklambyrå utan är ett försök till en oberoende värdering.

 

Frågor om kompendiet eller beställningar kan göras på gunnar.bergendahl@comhem.se eller via telefon 08 669 98 21 eller 070 510 39 49. Kompendiet kostar 100 kronor, priset är inklusive porto. Vårdlärare eller motsvarande som har kompendiet på litteraturlistan och som anmäler sin Internetadress får aktuella uppdateringar med mera, Nyhetsbrevet, på ”Nätet” utan kostnad.

 

Här vill jag passa på och tacka några personer som hjälpt mig genom åren.

Från min militära period: Kn Ivan Morelius, Krp Bosse Jonson, Gen Magnus Bruzelius och Kn Anders Hill.

Från Apoteksorganisationen: Ingegerd Kalles, Dennis Jönsson och Kerstin Burman.

Från psykiatrin: Sven Leijonborg, Sten Carlsson, Tom Palmstierna, Dag Leander och Hans Gentzell..

Från Läkemedelsindustrin; Curt Collin och Einar Hellbom.

Dessutom tackar jag Viola och då inte minst för hennes förmåga att lyssna samt att ge en analytisk återkoppling.

 

 

Stockholm i december 2011 Gunnar Bergendahl, leg receptarie (B Sc Pharm), apotekschef em.