Nyhetsbrevet.

INFOFARM

sidan under redigering

gunnar.bergendahl@comhem.se

" Ingen fågel flyger för högt om den flyger med egna vingar. "

 

N

Nyhetsbrevet 96 år 2014.

Här ska läkare sortera patienterna

I början på nästa år får akuten på Centralsjukhuset i Kristianstad en ny arbetsmodell med akutläkare. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/12/23/har-ska-lakare-sortera-patienterna/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=nyhetsbrev%20-%20DM&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified&subid=87576814

 

När vi inom PB 10, tionde pansarbrigaden, samövade inom bataljons- och brigadförbands-platser på vintern 1967-68 i Dalarna under ledning av dåvarande översten av första graden sedermera generalmajoren Magnus Bruzelius fick vi lära oss att den mest erfarne kirurgen skulle stå utanför inkommande, visa med hela handen samt sortera de skadade. Något nytt?

 

Oberoende tar upp debattklimatet i läkemedelsfrågor i Sverige.

”Ingen granskar när ifrågasättande tystas. När det gäller mediciner, och särskilt kanske psykoaktiva mediciner, upphör detta förhållningssätt ofta att ses som positivt. Ger man sig in på området kritiseras man ofta hårt från olika håll, patienter som tar medicinerna och deras anhöriga, patientföreningar samt forskare och läkemedelsindustrin. Tonläget blir snabbt högt.

 

Ett typexempel på detta är när Oberoende förra året skrev en artikel om att man i metadon-behandling borde ha som metod att hitta den för patienten minsta möjliga effektiva dosen metadon. Det borde ju inte vara något särskilt kontroversiellt. Så arbetar man med diabetesvård, psykiatrisk vård och med snart sagt all annan sjuk- och hälsovård. Man ska inte överbehandla med starka mediciner eftersom det kan leda till en sämre hälsa för den enskilde.

 

Men på Brukarföreningens hemsida utformades snabbt ett upprop i protest mot artikeln: ”RFHL-artikeln ger uttryck för synpunkter och spekulationer som upplevs som fientliga, felaktiga och okunniga av dem det angår, dvs oss – patienterna i underhållsbehandling. Underliggande budskap är att ingen som inte är patient får eller ska uttala sig i frågor som rör underhållsbehandling med metadon”

Del av artikel av Per Sternberg förbundssekreterare RFHL i Oberoende 4/2014 s 22. http://rfhl.se/riks/images/rfhl/oberoende/2014_4/oberoende%20nr4_14.pdf

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/5934

 

Om formuleringen ”Herr Bergendahl” på SBF:s Hemsida är ett förtäckt sätt att göda bögmyten så är jag nog skyldig Björn Hjerdin mentalskötare och grå eminens på SBF en käftsmäll eller en taskspark.

Vidare så saknar jag formuleringen ”vänner till Läkemedelsindustrin” i Pers uppräkning av aktörer.

 

Än en gång. Jag anser att alla som vill skall erbjudas LARO. Den skall bestå av tre delar. För det första en läkemedelsdel och då gärna Buprenorfin comp och i minsta effektiva dos för att kvarstanna i behandling. Min utbildning och yrkeslivserfarenhet gör det inte möjligt för mig att diskutera doser hos enskilda personer men väl medeldoser. För det andra någon form av beteendevetenskaplig behandling, detta som är själva behandlingen, eftersom det troligen finns en orsak till att just dess personer fastnat i missbruk. För det tredje urinprov för att undvika sidomissbruk och att hamna på det sluttande planet ner mot ad modum Åhström.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_svenska_legalf%C3%B6rskrivningen_1965%E2%80%931967

 

Underhållsbehandling med metadon

Den dagliga dosen (helst i form av oral lösning) är 50-100 mg, vanligen 60 mg. Nedtrappning och utsättning bör övervägas när fysiska och psykosociala förhållanden har förbättrats.

https://docetp.mpa.se/LMF/Metadon%20Evolan%20oral%20solution%20SmPC.doc

Medeldosen för metadonpatienter inom LARO ligger idag på 90-95 mg dagligen. 

 

Vad anser jag då att man kan göra för att minska överdödligheten bland brukare av tung narkotika i Sverige.

För det första öka rekryteringen av läkare från över kvartil av läkarutbildningen.

För det andra ta in utomstående experter för fortbildningen av personal inom beroendevården. För några år sedan så försökte, i vittnes närvaro, en överläkare vid BCS inför en föreläsning på Medicinska Riksstämman att tillrättavisa mig för att jag under mina föreläsningar påstår att Metadon är ett tyngre narkotikum än Buprenorfin. Hon hävdade motsatsen. Jag hänvisade till Läkemedelsverkets Narkotikakungörelse och hon hade inte en aning om vad jag pratade om.

 

Metadon förteckning II - Narkotika. Substanser med högre beroendepotential och liten terapeutisk användning. Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

Buprenorfin förteckning IV - Narkotika. Substanser med lägre beroendepotential och bred terapeutisk användning. Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

 

För det tredje bryt upp de kotterier som är reella makthavare i klientrörelse, psykiatri och framför allt beroendesjukvård. Här kommer jag att återkomma mer specificerat.

För det fjärde satsa på objektiv information till allmänheten. Alltså, för de döda före detta brukarnas talan.

Sist men inte minst så måste man strama upp programmen; läckage, doser, sidomissbruk.

Mother's Depression Tied to Later Delinquency in Kids

Treating parent's mental health issues is critical, experts say

Teens are more likely to smoke, drink and use marijuana -- and to do so at an earlier age -- if their mothers were depressed when the kids were in grade school, a new study says.

These same teens are also more likely to engage in violence and other delinquent behaviors, according to the study, published online Dec. 22 in Pediatrics.

The researchers expected that teens of mothers who were currently depressed would be most likely to engage in risky behaviors "since those children may be missing both the supervision and support that a parent can offer during an emotional time," said study co-author Ian Colman. He is an associate professor of epidemiology at the University of Ottawa in Canada.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150095.html

 

Tablets and E-readers May Disrupt Your Sleep

Light from these devices wakes your brain, study finds

People who receive a tablet or e-book reader for the holidays might wind up spending some sleepless nights because of their new gadget. That's because the light emitted by a tablet like an iPad can disrupt sleep if the device is used in the hours before bedtime, according to a new Harvard study. People who read before bed using an iPad or similar "e-reader" device felt less sleepy and took longer to fall asleep than when they read a regular printed book, researchers found. The morning after reading an e-book, people found it harder to wake up and become fully alert than after reading a regular book -- even though they got the same amount of sleep.

The bright light from these devices appears to suppress melatonin, a sleep-promoting hormone that normally increases during the evening and reaches its highest levels as you sleep, said lead researcher Anne-Marie Chang. She's an associate neuroscientist in the Division of Sleep and Circadian Disorders at Harvard's Brigham and Women's Hospital in Boston.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150090.html

 

FDA approves weight-management drug Saxenda

The U.S. Food and Drug Administration today approved Saxenda (liraglutide [rDNA origin] injection) as a treatment option for chronic weight management in addition to a reduced-calorie diet and physical activity.

The drug is approved for use in adults with a body mass index (BMI) of 30 or greater (obesity) or adults with a BMI of 27 or greater (overweight) who have at least one weight-related condition such as hypertension, type 2 diabetes, or high cholesterol (dyslipidemia).

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm427913.htm

 

Scans May Spot People Who'll Benefit From Surgery for OCD

MRI looks at a brain structure in patients who haven't benefited from standard treatments

Though most patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) can be successfully treated with medication and therapy, between 10 percent to 20 percent have a form of the illness that doesn't respond to standard care, experts say.

However, patients with this so-called "refractory OCD" do have hope in the form of a type of brain surgery that disables certain brain networks believed to contribute to OCD.

The challenge: to distinguish between patients most likely to benefit from the surgery, known as "dorsal anterior cingulotomy," from those who probably won't.

Now new research, reported in the Dec. 23 online issue of JAMA Psychiatry, suggests that doctors may be able to spot candidates for the surgery by looking at a key structure in the targeted brain region.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150113.html

Hepatitis C Infection Isn't Related to HIV Brain Woes: Study

Mood swings, memory problems may be triggered by inflammation, researchers say

Hepatitis C infection does not contribute to mental decline in people with HIV, according to a new study. Treatment advances have made it possible for people with HIV to survive much longer, but many develop memory and thinking problems, mood swings and other types of mental impairment as they age, the study authors said. It's believed that long-term infections with other viruses -- a common problem in people with HIV -- may affect the brain. One of the prime suspects has been the hepatitis C virus, which infects about one in three HIV patients in the United States, according to background information on the study.

Researchers examined nearly 1,600 HIV patients -- about one-quarter of whom were also infected with hepatitis C -- and found no link between hepatitis C infection and mental decline. The study was published recently in the journal Neurology.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150142.html

 

ADHD May Raise Teens' Odds for Smoking, Drinking

Researchers found each additional symptom increased the risk of tobacco and alcohol use at a young age

Teens are more likely to start smoking or drinking with each additional symptom they have of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) or conduct disorder, new research suggests.

"Our findings underscore the need to counsel families about the risk of substance use as [these] children approach adolescence," said study author Dr. William Brinkman, research director at Cincinnati Pediatric Research Group, which is part of Cincinnati Children's Hospital. "This need is heightened among children with ADHD and/or conduct disorder diagnoses or symptoms." Brinkman's team analyzed data on more than 2,500 teens, aged 12 to 15, in a national survey conducted with their parents between 2000 and 2004.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150138.html

 

Läkemedelsbehandling vid adhd – Aspekter av behandling och regionala skillnader

Den ökande diagnostiken av adhd inom hälso- och sjukvården har lett till att antalet personer som använder adhdläkemedel markant har ökat i befolkningen. Socialstyrelsen har följt utvecklingen och i tidigare studier bidragit till att öka kunskapen om förskrivningen som till omkring 90 procent utgörs av det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat . Myndigheten har konstaterat att ökningen av förskrivningen har skett till både barn och vuxna. Inom landet finns emellertid stora regionala skillnader med avseende på förekomsten av läkemedels-behandling. Myndigheten har också beskrivit en hög samsjuklighet med psykisk sjukdom och en betydande samtidig användning av andra psykofarmaka bland personer som använder adhdläkemedel. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19624/2014-12-16.pdf

 

 

Akut att säkerställa återväxten av forskande läkare

»Med tanke på de stora pensionsavgångarna de närmaste åren är det absolut nödvändigt att vi agerar nu för att kunna säkerställa återväxten av yngre forskande läkare i Sverige.« Det skriver fyra forskare i en debattartikel i Dagens Samhälle.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/12/Akut-att-sakerstalla-atervaxten-av-forskande-lakare/

 

Nyhetsbrevet har redan tidigare tagit upp att dessvärre är inte all forskning av godo. Vi ställer oss i princip positiva till forskning men vill åter påpeka att det finns två avarter. Den ena är forskning som är mer till för att meritera berörd forskare och som knappast ger något tillbaka för att optimera vården. Den andra är det som liknar det som vid PB 10 hette ”undanhållande av tjänst”. Alltså att man gör något som upplevs smidigare än det som arbetsgivaren anser att man skall göra. Exempel saknas knappast på någondera.

 

HIV Tied to Worse Hearing in Older Adults

Study suggests virus might have effect on the inner ear, one expert said

A new study finds that adults with HIV tend to have worse hearing than those not infected with the AIDS-causing virus. Researchers led by Peter Torre, of San Diego State University, assessed the hearing of 262 men averaging 57 years of age, and 134 women averaging 48 years of age. A total of 117 of the men and 105 of the women were HIV-positive. While the study couldn't prove cause-and-effect, Torre's team found that people with HIV tended to have worse lower- and higher-frequency hearing. This was true even after the researchers took other factors into account, such as a person's long-term exposure to powerful HIV-suppressing antiviral drugs or their HIV "viral load." "To our knowledge, this is the first study to demonstrate that HIV-positive individuals have poorer hearing across the frequency range after many other factors known to affect hearing have been controlled for," the researchers wrote. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150162.html

 

Methamphetamine Use Linked to Parkinson's Risk

Study also found women who took the drug had higher odds of the disease than men

People who use methamphetamine have a greatly increased risk of developing Parkinson's disease, a new study warns. Researchers analyzed the medical records of more than 40,000 people in Utah. About 5,000 of that group were methamphetamine -- or "meth" -- users. Around 1,800 were cocaine users, and about 34,000 didn't use drugs, according to the researchers. The study found that methamphetamine users were three times more likely to develop Parkinson's disease. Cocaine users didn't have an increased risk of Parkinson's, the researchers said. The study wasn't designed to prove that methamphetamine caused Parkinson's disease, but it did find a strong association between use of the drug and the development of the disorder. The study was published recently in the journal Drug and Alcohol Dependence. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_150165.html

 

2014-12-29 Gunnar Bergendahl, B Sc Pharm (leg receptarie), UC PHA.

(Hospital Pharmacy Manager ret./Norrtälje emergency hospital, Al-Nava emergency hospital Saudi, Beckom-berga psychiatric hospital/ XO/Capt, Field Pharmacy, Special Units for Disaster Relief, Swedish Stand-by Force in the Service of the United Nations ret. WO II 10:th Armour Brigade ret. SSgt/Sgt UN-Bat 41C-43C ret.)

 

Under andra halva av februari så räknar jag med att ha psykofarmakastatistiken uppdaterad tom 2014 och är beredd att föreläsa ur den. Om någon av Nyhetsbrevets läsare kan ordna lokal i Solna, utan att det drabbar deras karriär eller person, så kan tänka mig att som motprestation föreläsa gratis. Jag tar i så fall med mig OH-bilderna på USB i PP v 2007. Samma erbjudande gäller för Socialutskottet i Riksdagen, för Socialstyrelsen samt för RFHL centralt. När det gäller att dela med mig av tom 2014 år juryn fortfarande ute men jag kan vara generös med tom 2013 och det gäller då hela materialet på CD.